Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
số 3/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 3 - Tháng 8 ⁄2018 01/11/2018
23/2018/TT-BCT Quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương 28/08/2018
số 2/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 2 - Tháng 6 ⁄2018 01/07/2018
13/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 15/06/2018
2056/QĐ-BCT Ban hành mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón 14/06/2018