Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
517/TB-ATMT Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch 17/05/2019
06/CT-BCT Chỉ thị công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 07/05/2019
1899 /BCT-ATMT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 26/03/2019
số 3/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 3 - Tháng 8 ⁄2018 01/11/2018
23/2018/TT-BCT Quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương 28/08/2018