Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
Công điện số 8860 CĐ/BCT-ATMT thực hiện Công điện số 25⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TW về PCTT 21/09/2016
Công điện số 25/CĐ-TW về tình hình mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất 20/09/2016
Công điện số 22/CĐ-TW về tình hình áp thấp nhiệt đới khu vực Quần đảo Trường Sa 12/09/2016
Công điện số 21/CĐ-TW về áp thấp nhiệt đới khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa 11/09/2016
Công điện số 20/CĐ-TW Về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông 24/08/2016