Sáng ngày 21⁄02⁄2015, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, tới dự hội nghị có đồng chí Cao Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương là chủ dự án Thành phần 2: Quản lý PCB-ISEA thuộc Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam, do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới, được thực hiện từ năm 2010 đến 2015.


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
04/2015/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 20/01/2015
52/2014/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện 15/12/2014
12249 CĐ/BCT-PCLB Công điện của Bộ Công Thương về bão HAGUPIT 07/12/2014
11959 CĐ/BCT-PCLB Công điện Bão số 4 ngày 28 tháng 11 năm 2014 28/11/2014
30/CT-BCT Chỉ thị về tăng cường công tác ứng phó với bão mạnh và siêu bão 17/11/2014