Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đồng thời cung cấp dịch vụ kỹ thuật an toàn tốt nhất đến người dân và doanh nghiệp


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
1061/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai 01/07/2014
20/CT-BCT Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 27/06/2014
1041/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 24/06/2014
967/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 20/06/2014
18/2014/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản xuất vật liệu nổ công nghiệp bằng thiết bị di động 18/06/2014