Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP và Chương trình Nâng cao Năng lực Giảm phát thải (LECB) tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
8941 CĐ/BCT-ATMT Công điện hồi 9h00 ngày 15⁄9⁄2014 của Bộ Công Thương về Cơn bão số 3 (Kalmaegi) 15/09/2014
1762/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo đối phó với bão số 2 (Kalmaegi) 15/09/2014
348/TB-VPCP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất 28/08/2014
44/2014/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 15/08/2014
46/2014/QĐ-TTg Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 15/08/2014