Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
Công điện 6325/BCT-PCTT ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 15/07/2017
Công điện số 997/CĐ-TTg Ứng phó với mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc 12/07/2017
Thông báo số 233/TB-BCT Kết luận Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 07/07/2017
Chỉ thị số 30/CT-TTg Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp 05/07/2017
Công điện số 5360 CĐ/BCT-PCTT phòng chống mưa lũ 17/06/2017