Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
188/QĐ-ATMT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 16/09/2019
1899 /BCT-ATMT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 26/03/2019
số 3/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 3 - Tháng 8 ⁄2018 01/11/2018
số 2/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 2 - Tháng 6 ⁄2018 01/07/2018
2056/QĐ-BCT Ban hành mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón 14/06/2018
số 1/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 1 - Tháng 4⁄2018 11/06/2018
2488⁄BCT-ATMT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 02/04/2018
Chỉ thị số 04/CT-BCT Về tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khai thác than 06/05/2016
Công văn số 2996/BCT-ATMT Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017 06/04/2016
Công điện số 9523 CĐ/BCT-PCTT Công điện Khẩn của Bộ Công Thương ứng phó với cơn bão số 3 14/09/2015
29/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng 07/11/2014
20/CT-BCT Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 27/06/2014
967/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 20/06/2014
10/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đối với doanh nghiệp sản xuất thép 21/04/2014
09/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành Công Thương 17/04/2014
07/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014 28/03/2014
05/CT-BCT Chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực Cơ điện - Vận tải và phòng chống cháy nổ trong khai thác than 24/01/2014