Tên đơn vị : Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ:
Chức năng nhiệm vụ:
Nguyễn Đình Thịnh

Chức vụ : Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên

Điện thoại : 0912 358 215

Hộp thư : thinhnd@vinacomin.vn

Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Ông Hoàng Quốc Vượng Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban 0422202218 vuonghq@moit.gov.vn
Cao Anh Dũng Phó Cục trưởng Cục KTAT và MTCN, Phó trưởng ban thường trực 0422218319 dungca@moit.gov.vn
Dương Duy Hưng Phó Vụ trượng Vụ TTTN, Phó trưởng ban 0422205498 hungdd@moit.gov.vn
Tô Xuân Bảo Phó Cục trưởng Cục KTAT và MTCN, Phó trưởng ban 0422202518 baotx@moit.gov.vn
Đỗ Đức Quân Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Năng lượng, Ủy viên 0462705510 quandd@moit.gov.vn
Phan Thế Anh Phó Chánh văn phòng Bộ, Ủy viên 0422202231 anhpth@moit.gov.vn
Nguyễn Quang Huy Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Ủy viên 0838291011 huyngq@moit.gov.vn
Nguyễn Trọng Tin Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Ủy viên 0435867623 tinnt@moit.gov.vn
Đinh Thế Phúc Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Ủy viên 0435543196 phucdt@moit.gov.vn
Ngô Sơn Hải Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy viên hains@evn.com.vn
Nguyễn Vũ Trường Sơn Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên 0437727389 sonnvt@pvn.vn
Ngô Đại Quang Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ủy viên 0438240551 quangngodai@vinachem.com.vn
Vương Thái Dũng Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên 0438519551 dungvt@petrolimex.com.vn
Trần Tất Thắng Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Ủy viên 0435141065 thangtt@vnsteel.vn