Tên đơn vị : Văn phòng thường trực PCTT và TKCN Bộ Công thương
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0422218311
Fax: 0439393661
Hộp thư: PCLB_BCT@moit.gov.vn
Địa chỉ: Phòng 302, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Tô Xuân Bảo Phó Cục trưởng Cục ATMT, Chánh văn phòng thường trực 0422202518 baotx@moit.gov.vn
Trần Hữu Thiêm Phó TP Phòng ATĐ Cục ATMT, Phó Chánh văn phòng thường trực 0422218311 thanhtl@moit.gov.vn
Trần Đức Thọ Phó TP Phòng HVC, Cục ATMT, Thành viên 0422218312 thotd@moit.gov.vn
Phạm Kiên TP Phòng MDK, Cục ATMT, Phó Chánh VPTT 0422218313 kienp@moit.gov.vn
Trần Danh Thắng Phó TP Phòng CKAL, Cục ATMT, Thành viên 0422218314 thangtda@moit.gov.vn
Vũ Đình An TP Bảo vệ Văn phòng Bộ, Thành viên 0422202212 anvd@moit.gov.vn
Trần Hoài Trang Vụ Thuỷ điện, Tổng Cục Năng lượng, Thành viên 0902145775 trangtrh@moit.gov.vn
Vũ Xuân Long Nhân viên Kỹ thuật, Cục Công tác phía Nam, Thành viên 0838299220 longvx@moit.gov.vn
Đỗ Hồng Trung Cục Quản lý thị trường, Thành viên 0438255868 trungdh@moit.gov.vn
Hoàng Anh Tuấn Phó TP Phòng TM Nông nghiệp thực phẩm và hàng tiêu dùng,Vụ Thị trường trong nước, Thành viên 0422205359 tuanha@moit.gov.vn
Nguyễn Quang Minh PTP Phòng Quy hoạch và Giám sát cân bằng cung cầu,Cục Điều tiết điện lực, Thành viên 0435543223 minhnq@moit.gov.vn
Nguyễn Hồng Thạch Ban An toàn EVN, Thành viên 0422201330 thachnh@evn.com.vn
Đinh Thế Hùng Chánh VP Trực tình huống khẩn cấp PVN, Thành viên 0438252526 hungdt@pvn.vn
Đỗ Thiện Bằng Phó TB Môi trường Vincomin, Thành viên 0333822640 bangdt@vinacomin.vn
Nguyễn Minh Việt Hưng Ban KT Vinachem, Thành viên 0438247270 hungnguyenminhviet@vinachem.com.vn
Nguyễn Trung Kiên Phòng KTCN Petrolimex, Thành viên 0438512603 kiennt@petrolimex.com.vn
Bùi Huy Tuấn Ban KT Tổng Công ty Thép VN, Thành viên 0438561767 tuanbh@vnsteel.vn