Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Văn phòng Cục 024 22218320 Phòng 307, 25 Ngô Quyền, Hà Nội
Phòng An toàn Điện và Đập 02422218311 Phòng 302, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng An toàn công nghiệp 02422218314 Phòng 305, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng An toàn khoáng sản và vật liệu nổ công nghiệp 02422218312 Phòng 301, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Công nghiệp môi trường 02422218317 Phòng 309, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Bảo vệ môi trường công thương 02422218322 Phòng 308, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội