STT Tên thủ thục hành chính Tệp đính kèm
3248A/QĐ-BCT Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
18 Chấp thuận các tài liệu an toàn
19 Cấp⁄Gia hạn⁄cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương; Cấp⁄cấp lại chứng chỉ kiểm định viên
20 Thủ tục cấp⁄ bổ sung, sửa đổi⁄ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
1 Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
3 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
4 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
5 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
6 Điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
7 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
10 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ
12 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ
13 Cấp giấy phép dịch vụ nổ mìn
14 Cấp lại Giấy phép dịch vụ nổ mìn
15 Điều chỉnh Giấy phép dịch vụ nổ mìn
16 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
17 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng ((LPG)