Ngày 07⁄6⁄2018 tại TP. Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị "Quản lý, vận hành đập thủy điện và phòng chống thiên tai ngành Công Thương" với sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
Công điện số 10264/BCT-PCTT ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ 02/11/2017
Công điện số 1659/CĐ-TTg về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ 01/11/2017
Công điện số 9525 CĐ/BCT-PCTT khắc phục hậu quả mưa, lũ và ứng phó với bão số 11 13/10/2017
Công điện số 8907 CĐ/BCT-PCTT ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông 25/09/2017
Công điện số 8585 CĐ/BCT-PCTT khắc phục sự cố lưới điện do ảnh ảnh của bão số 10 16/09/2017