Mã số : Công điện số 8907 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Tô Xuân Bảo - Phó Trưởng Ban Chỉ huy
Ngày ban hành: 25/09/2017