Mã số : Công điện số 9525 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: khắc phục hậu quả mưa, lũ và ứng phó với bão số 11
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 13/10/2017