Mã số : Công điện số 10264/BCT-PCTT
Tên văn bản: ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 02/11/2017