Mã số : 14/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2014