Mã số : 09/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành Công Thương
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 17/04/2014