Mã số : 909/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Phó TTg Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/06/2014