Mã số : 1061/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Phó TTg Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/07/2014