Mã số : 1245/CĐ-TTg
Tên văn bản: Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo đối phó với bão số 2 (Rammasun)
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Phó TTg Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/07/2014