Mã số : 44/2014/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/08/2014