Mã số : 43/2014/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: TT Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 29/07/2014