Mã số : 46/2014/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/08/2014