Mã số : 348/TB-VPCP
Tên văn bản: Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: PCN VPCP Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/08/2014