Mã số : 8941 CĐ/BCT-ATMT
Tên văn bản: Công điện hồi 9h00 ngày 15⁄9⁄2014 của Bộ Công Thương về Cơn bão số 3 (Kalmaegi)
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 15/09/2014