Mã số : 14/2017/QH14
Tên văn bản: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 20/06/2017