Mã số : 2056/QĐ-BCT
Tên văn bản: Ban hành mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 14/06/2018