Mã số : 23/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/08/2018