Mã số : 30/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về tăng cường công tác ứng phó với bão mạnh và siêu bão
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 17/11/2014