Mã số : 06/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/05/2019