Mã số : 781/ATMT-VP
Tên văn bản: Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cục trưởng Trần Văn Lượng
Ngày ban hành: 19/07/2019