Mã số : 847/ATMT-VP
Tên văn bản: Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cục trưởng Trần Văn Lượng
Ngày ban hành: 05/08/2019