Mã số : 188/QĐ-ATMT
Tên văn bản: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cục trưởng Trần Văn Lượng
Ngày ban hành: 16/09/2019