Mã số : 11959 CĐ/BCT-PCLB
Tên văn bản: Công điện Bão số 4 ngày 28 tháng 11 năm 2014
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Phó trưởng Ban Chỉ huy thường trực
Ngày ban hành: 28/11/2014