Mã số : 13/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị của Bộ Công Thường về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 29/04/2014