Mã số : Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/01/2015