Mã số : Quyết định số 367/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/03/2015