Mã số : Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT
Tên văn bản: Quyết định về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: BT Cáo Đức Phát
Ngày ban hành: 27/03/2015