Mã số : Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT
Tên văn bản: Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 27/03/2015