Mã số : Kết luận số 129/TB-VPCP
Tên văn bản: Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/04/2015