Mã số : Công điện số 6199 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: Công điện của BCH PCTT và TKCN về bão số 1
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cao Anh Dũng
Ngày ban hành: 23/06/2015