Mã số : Luật số 84/2015/QH13
Tên văn bản: Luật an toàn, vệ sinh lao động
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2015