Mã số : Công điện số 9523 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: Công điện Khẩn của Bộ Công Thương ứng phó với cơn bão số 3
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 14/09/2015

Công điện khẩn