Mã số : Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT
Tên văn bản: hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 23/11/2015