Mã số : MẪU PHƯƠNG ÁN (HOẶC PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG) PHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT
Tên văn bản: PHƯƠNG ÁN (HOẶC PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG) PHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT CHO VÙNG HẠ DU ĐẬP DO XẢ LŨ HỒ CHỨA HOẶC SỰ CỐ ĐẬP
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cục ATMT
Ngày ban hành: 04/04/2016

Phương án (hoặc phương án bổ sung) do chủ đập chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, trình UBND tỉnh quản lý địa bàn dự kiến bị ngập lụt khi xả lũ khẩn cấp/sự cố đập phê duyệt.)