Mã số : Công văn số 2996/BCT-ATMT
Tên văn bản: Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 06/04/2016