Mã số : Chỉ thị số 05/CT-BCT
Tên văn bản: Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 19/05/2016

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016