Mã số : 27/2001/QH10
Tên văn bản: Luật Phòng cháy và chữa cháy
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 29/06/2001