Mã số : Chỉ thị số 04/CT-BCT
Tên văn bản: Về tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khai thác than
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 06/05/2016

Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khai thác than