Mã số : Công điện số 06/CĐ-TW
Tên văn bản: Thông tin mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Quang
Ngày ban hành: 24/05/2016