Mã số : Công điện số 08/CĐ-TW
Tên văn bản: Về tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Ủy viên Thường trực Trần Quang Hoài
Ngày ban hành: 23/06/2016

Thông tin về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biến đông