Mã số : Công điện số 11/CĐ-TW
Tên văn bản: Về tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát - Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT
Ngày ban hành: 04/07/2016

Công điện số 11/CĐ-TW hồi 14h ngày 4/7/2016 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT