Mã số : Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản: ban hành quy chế ứng phó sự cố hóa chất độc
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/07/2016