Mã số : Thông tư số 07/2016/TT-BLDTBXH
Tên văn bản: quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với CSSX Kinh doanh
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: Thứ trưởng Bộ Lao động TBXH
Ngày ban hành: 14/07/2016

Thông tư quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với CSSX Kinh doanh