Mã số : Thông tư số 13/2016/TT-BLDTBXH
Tên văn bản: ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: Thứ trưởng Bộ Lao động TBXH
Ngày ban hành: 14/07/2016

ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động